zondag, april 08, 2007

PARLAN.DOC (20)

"Deze ballade heb ik geschreven op vraag van de organisatie die in Brussel taallessen organiseert voor buitenlanders. Dat zijn er alles samen meer dan 1800. De studenten (of leerlingen als je wilt) hadden Nederlandse woorden verzameld die ze bijzonder mooi vonden en daarmee ging ik dan aan de slag. De tekst is aangebracht op een glazen wand in het gebouw waar de lessen plaatsvinden, aan het Nieuwland, hartje Brussel."


Ballade van woord en taal

Een woord is als regen, een woord is als wind,
Een woord is een brood dat de bedelaar vindt,
Een woord is als water, een woord is als zout,
Een woord is een bijl, maar wie hakt het hout?
Soms is een woord lelijk en soms is het mooi,
Het mooiste woord voor de leeuwen is prooi,
Maar nooit staat een woord, nee, nooit op één been,
Een woord is als mensen, het is niet alleen.

Flets is een woord soms en soms is het smakelijk
En sommige woorden zijn doodgewoon zakelijk.
Lief zijn ze soms en soms te verschrikkelijk,
Hardvochtig voor armoe, voor rijkdom inschikkelijk.
Een woord kan vervloeken, kan liegen, kan zinderen,
Een woord maakt lawaai als spelende kinderen,
Maar nooit staat een woord, nee, nooit op één been,
Een woord is als mensen, het is niet alleen.

Een woord kan zo hard zijn als aquamarijn,
Zo wijs als een koning, zo koel als de maan,
Zo gloeiend en dodelijk als een vulkaan,
Een woord kan zo zacht zijn als vel van konijn,
Een woord om te zwijgen, een woord om te praten,
Te aaien, te krabben, te kraken, te haten,
Maar nooit staat een woord, nee, nooit op één been,
Een woord is als mensen, het is niet alleen.

Een woord ligt vol rommel, een woord is nauwkeurig,
Een woord om te werken, een woord om te spelen,
Een woord om te geven, een woord om te stelen,
Soms is het kleurig en soms sikkeneurig,
Het tsjirpt als een krekel, het loeit als een koe,
De woorden, de woorden, ze worden niet moe.
En nooit staat zo’n woord, nee, nooit op één been,
Een woord is als mensen, het is niet alleen.

Envoi:

Prinses, neem mijn woorden, eet ze en drink ze,
Mijn taal is uw taal, door onze mond klinkt ze.
Talen staan nooit, nee, nooit op één been,
Mensen zijn talen, ze zijn niet alleen.


Geert van Istendael
@

Met de rubriek 'PARLAN.DOC' wil Parlando! één Vlaamse dichter een maand lang speciale aandacht schenken. Elke week wordt minstens één bijdrage van hem verwacht.
Het PARLAN.DOC-archief is hiernaast na te gaan. De vorige gast, Frank De Crits stelde Geert van Istendael aan als opvolger. Dit is zijn eerste bijdrage.