maandag, april 20, 2009

PARLAN.DOC: Diana Freys (1)

1) uit de cyclus : BERICHT UIT MAGDALA


I.

Over het tuinpad stroomt maanlicht
orakelend het lot van vermisten
dwalend in de spiegels van
herkenning: het klapwiekende denken
tussen geliefden en andere
onsterfelijken

In het geheugen van vlier en
jasmijn aarzelt erosie tussen sneeuw
en bloei nu woorden gehuld
in de veren van verdwenen vogelsoorten
de drempels uitslijten van de tempels
der wijsheid, nauwelijks vragend
nauwelijks


II.

Afstand als ingehouden adem
wassend in het ogenblik,
zo begint het missen:
stampvoetend onderhuids.
Weerloos wacht wat overblijft
(chaos van restwarmte,

rozengeur en mirre)
in de hinderlaag van lege kamer,
het open graf van een gedachte.
Verstrikt in wier van bijna weten
staat zij te watertrappen in de oeverloze

tijd


III.

(Zij, een schuiloord, een opstand
tederheid, een litteken herinnering)
weerloos in de vrije val
van leegte, van gemis:
ze droomt geruis van vleugels
in haar ontheemde hand

Hoe de schade bevragen
van tweespraak zwijgen,
de hinderlaag van woorden,
de wonde van het achterblijven?
Verdriet, het zacht verweer, onzegbaar:

want elk woord een aangeschoten vogel


IV.

In de schemering,
riet en water in herhaling
lijkt stilte leefbaar in dichtgeknepen
handen, diep in de plooien
van de dag

De ziel die naar haar ogen stijgt:
tot ver voorbij de dood
weet zij de pelgrim pijn,
het ongeboren woord,
het hartverscheurend handvol zwijgen


V.

Is eeuwigheid herinnering,
fossiel, het spreken met een gouden
muntstuk in de mond?
De onderwereld raast en bliksemt
sneeuwkristallen, splinters van gemis.
De zon gooit vuur over haar heen:

een tempelbrand -
Als bloesem van water: weten staat
haar tot de lippen -
Zalvend, zacht zingend legt zij zijn naam
op de vingertoppen van de wind:
hartslag van wolken


Diana Freys
@

Met de rubriek 'PARLAN.DOC' wil Parlando! één Vlaamse dichter(es) een maand lang speciale aandacht schenken. Elke week wordt minstens één bijdrage van hem/haar verwacht. Het PARLAN.DOC-archief is hiernaast na te gaan. Hugo Verstraeten gaf het estafette-stokje door aan Diana Freys. Dit is haar eerste bijdrage.

Labels: