zondag, september 10, 2006

SPOT: Wuif de mussen uit

Deze week is Wuif de mussen uit van Joke van Leeuwen te winnen.

Mail voor vrijdag 15 september de antwoorden door op onderstaande vragen.

1. Joke Van Leeuwen schreef in opdracht van Ons Erfdeel een boek over de Nederlandse taal. Hoe heet dat boek?

2. Hoeveel correcte antwoorden zal de redactie ontvangen?